Úvodní stránka

Pohádkový les v Rudolfově – mnohem více než pohádky

Prohlédněte si aktuality – nové informace o Pohádkovém lese 2019 >>>

Během dvaceti let se Pohádkový les v Rudolfově bez nadsázky stal nejznámější a nejoblíbenější turistickou akcí pořádanou pro rodiny s dětmi.

Každoročně se na 6 kilometrovou trasu mezi Rudolfovem a rybníkem Mrhal vydá asi 1000 dětí. Cestou na ně čeká okolo 15-20 stanovišť, která jsou vždy zaměřena k jednomu společnému tématu. Na každém stanovišti mají děti připravenu hru na dané téma.

V uplynulých letech si děti vyzkoušely například různá řemesla, seznámily se s vynálezy nebo s historickými událostmi. Děti se zábavnou formou setkávají s řadou věcí, o kterých dosud jen slyšely nebo četly. V Pohádkovém lese si je mohou samy vyzkoušet.

Velkou radost mají dětí z drobných odměn. Pohádkový les je praktickou ukázkou myšlenky Jana Ámose Komenského „Škola hrou“.