Z historie pohádkového lesa

1. ročník Pohádkového lesa se uskutečnil v roce 1999. Na trase 1. ročníku bylo 26 stanovišť, z toho 14 bylo pohádkových (připravených Klubem českých turistů) a 12 sportovních (připravených Sportovním svazem elektrárny Temelín). Od 2. ročníkujsou vždy všechna stanoviště zaměřena na jedno téma. Kromě fyzického pohybu v přírodě umožňuje Pohádkový les dětem seznámit se s určitou oblastí lidské činnosti, života nebo dějin.

Stanoviště jsou vždy umístěna na trase hornické naučné stezky mezi Rudolfovem a rybníkem Mrhal. Celková délka trasy je přibližně 6 km.

Od 2. do 13. ročníku se počet stanovišť pohyboval okolo 22 a byly vždy na stejných, k tomuto účeluvhodných místech.

Menší počet stanovišť a menší účast byla pouze v roce 2006, kdy se Pohádkový les konal mimořádně v pátek 8. září jako součást mezinárodního setkání evropských turistických klubů EURORANDO 2006. Stanoviště Pohádkového lesa byla pojata jako národní nebo regionální prezentace a do Pohádkového lesa je přivezli účastníci EURORANDA – členové turistických klubů z evropských zemí a také z regionů České republiky. Na každém stanovišti Pohádkového lesa byly informační panely s údaji o zemi nebo regionu, ze kterého byli pořadatelé na stanovišti. Stanoviště byla připravena pěkně a zajímavě, na jednom z německých stanovišť se na výrobu figurek spotřebovalo 6 kg cínu.

O Pohádkovém lese s velkým uznáním hovořili představitelé 16 evropských států, kteří v rámci programu Euroranda trasu Pohádkového lesa prošli. Podobná akce pro děti se ve většině evropských zemí nepořádá a někteří zahraniční hosté plánovali uspořádat Pohádkový les i ve své zemi.

Od roku 2012 se přihlásilo méně dobrovolných pořadatelů, a proto bylo připraveno od 15 do 20 stanovišť.

Účastnické karty a statistické údaje

12. června 1999 se do 1. Pohádkového lesa v Rudolfově vydalo 423 dětí. Na Cestu kolem světa se v roce 2000 vydalo 1050 dětí a velmi dlouhé fronty na startu a na stanovištích přiměly organizátory k zásadní změně – zavedení předprodeje účastnických karet časově rozložených do celého dne. Limit 1200 dětí je při současném počtu 135 – 170 pořadatelů maximum, které jsme schopni zvládnout tak, aby se všechny děti mohly Pohádkového lesa aktivně účastnit na všech stanovištích. Znamená to, že každým stanovištěm projde přibližně 200 dětí za hodinu, takže je obdivuhodné, jak dobře to pořadatelé na stanovištích zvládají.

Pouze v roce 2009 byl navýšen počet účastnických karet. Navýšení počtu bylo možné provést, protože nám s přípravou a organizací stanovišť pomohla partnerská města a obce.

V letech 2001 – 2003 byl předprodej účastnických karet na Městském informačním centru v Českých Budějovicích, kde jsme však museli za předprodej platit provizi. Vzhledem k tomu, že Pohádkový les je financován z darů a příspěvků, rádi jsme využili nabídek na bezplatný předprodej karet. V letech 2004 – 2012 byl předprodej účastnických karet v cukrárně Café Alice v Biskupské ulici v Českých Budějovicích a v letech 2013 – 2015 v Hřišti BezBot v Českých Budějovicích. Předprodej se konal vždy dva až tři týdny před Pohádkovým lesem.

Cena účastnické karty pro 1 dítě byla v letech 2000 – 2002 15,- Kč, od roku 2003 byla cena karty zvýšena na 25,-Kč. V roce 2008 byla cena karty zvýšena na 50,- Kč. Nárůst ceny karty je dán stoupajícími cenami na organizaci Pohádkového lesa. Většina nákladů z rozpočtu je hrazena za sponzorských darů a příspěvků. Cena karty činí méně než polovinu hodnoty odměn, které děti na stanovištích Pohádkového lesa dostávají.

Ročník Rok Téma Pohádkového lesa Počet dětí Počet stanovišť Počet pořadatelů
1. ročník 1999 Pohádkové bytosti 423 26
2. ročník 2000 Cesta kolem světa 1050 23
3. ročník 2001 Cesta do minulosti 1200 21 106
4. ročník 2002 Řemesla a povolání 1200 23 123
5. ročník 2003 Český rok 1200 22 149
6. ročník 2004 Z pohádky do pohádky 1200 22 160
7. ročník 2005 Historie objevů a vynálezů 1200 22 170
8. ročník 2006 Cesta kolem Evropy 618 18 90
9. ročník 2007 Večerníčky 1200 23 176
10. ročník 2008 Planeta Země 1200 22 182
11. ročník 2009 Jihočeské putování 1350 22 200
12. ročník 2010 České Vánoce 1200 22 179
13. ročník 2011 Les 1200 22 199
14. ročník 2012 Pohádky z obrazovky 1132 15 142
15. ročník 2013 Cesta kolem světa 1200 20 172
16. ročník 2014 Česká hudba 1065 20 162
17. ročník 2015 Cesta do minulosti 1032 17 135